Data Invest jest firmą technologiczną z siedzibą w Toruniu. Koncentrujemy się na rozwoju zaawansowanych technologii, takich jak masowe przetwarzanie danych (big data), usługi obliczeniowe, rozwiązania IT w chmurze.

Jesteśmy przekonani, iż skuteczne pozyskiwanie danych, ich szybkie przetwarzanie, a następnie efektywne wykorzystywanie staje się podstawowym elementem budowania przewagi konkurencyjnej. Chcemy być z Tobą na czele tej rewolucji.

Dowiedz się więcej o Data Invest >

Komunikaty

Dotacje

Wyniki przetargu: "Zakup infrastruktury i oprogramowania wspierających Centrum B-R w dziedzinie AI".

Wyniki przetargu

Wyniki przetargu na Działanie 3, do projektu: "Zakup infrastruktury i oprogramowania wspierających Centrum B-R w dziedzinie AI"

Aktualności

Nadanie statusu Centrum Badawczo Rozwojowego

Z dniem 30-tego września Data Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a. otrzymała od Ministra Gospodarki status centrum badawczo-rozwojowego.

08.10.2014

Uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2015

Miło nam poinformować o uzyskaniu przez firmę Data Invest Sp. z o.o. S. K. A. certyfikatu zarządzania jakością ISO 9001:2015 w zakresie: tworzenie rozwiązań w obszarze Cloud Computing, wysokiej dostępności, HPC oraz innowacyjnych rozwiązań IT/ICT w obszarze prac badawocz-rozwojowych, propotypowych, badań przemysłowych, stosowanych, podstawowych i przedkonkuencyjnych, nauk przyrodniczych i dziedzin technicznych.

08.05.2013